Piscina

A piscina mede 12 x  6 metros.
Esta encontra-se aberta entre os meses de Maio e Setembro.